Tài liệu học tập & nhóm thảo luận 2017

Tháng Hai 7, 2017

start-your-business

Địa chỉ: https://web.facebook.com/groups/1572600959729451/


Địa chỉ tải tài liệu liên quan tới đường lối cách mạng, lịch sử cách mạng Việt Nam (25-Sep-2013)

Tháng Chín 25, 2013
https://duongcachmenh.wordpress.com

Đường lối cách mạng Việt nam

Hiện nay trên trang có các tài liệu phục vụ việc nghiên cứu, giảng dạy, học tập, trả bài liên quan tới đường lối cách mạng, lịch sử cách mạng Việt Nam, với chủ thể trung tâm là Đảng Cộng sản Việt Nam, bao gồm:

+ 5 học liệu trình độ từ cơ bản đến nâng cao, bản chỉnh sửa 2013

+ Thông tin và chiến lược học tập 2012: ĐLCM

+ Bộ tất cả trong một: dung lượng khoản 1 đĩa DVD DLCM2011(V6) (FULL)

+ Giáo trình điện tử + Bài trình chiếu etc  chạy bằng PowerPoint hoặc Impress / Moodle.

+ Và các tài liệu lưu ý tạo động lực, đáng suy nghĩ cho học viên và người đọc khác.

Bạn nào có nhu cầu tham khảo, truy cập địa chỉ biểu mẫu sau:

Sau khi nhận được thông tin chính xác đã phản hồi, DCM sẽ chuyển tới bạn nhu liệu phù hợp!

Trân trọng!

3-duong-cach-mang


Tài liệu học tập, ôn thi môn Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam (Tháng 4 2013)

Tháng Tư 2, 2013

Xem giới thiệu về học liệu này tại: https://duongcachmenh.wordpress.com/2013/01/10/thong-tin-va-chien-luoc-hoc-tap-hoc-phan-ban-moi-5-phan-co-chinh-sua-bo-sung-2013/

Tải về tại : https://drive.google.com/folderview?id=0Byyvv1sSXI0Rck5oeW9pREx3Vmc&usp=sharing

(tài khoản gmail….)

Trân trọng!

 

 

 


Thông tin và Chiến lược học tập học phần [Bản mới (5 phần, có chỉnh sửa, bổ sung 2013)]

Tháng Một 10, 2013

Anh tong quan 5 phan TTCLHT - vuinhuhocAnh tong quan 5 phan GTvHDSD TTCLHT - vuinhuhoc  Anh tong quan giao trinh - vuinhuhoc

Điểm số và sự hiểu biết các kiến thức liên quan trong môn học này của bạn sẽ có sự khác biệt! Điểm số cao trong kỳ thi, sự hiểu biết sâu sắc và những kỹ năng tốt là kết quả của sự chuẩn bị kỹ lưỡng. Vì thế, bạn phải sử dụng thời gian học tập, ôn thi một cách có hiệu quả nhất. Bạn cần có một tài liệu dễ hiểu nhất mà trên thực tế có thể giúp bạn hoàn tất việc học tập ôn thi trong khoảng thời gian hợp lý. “Thông tin và chiến lược học tập 2012: học phần ĐLCM của ĐCSVN” (bản mới 2013, 5 phần) được trình bày một cách đầy đủ, rõ ràng, chính xác, phong phú và nó rất dễ sử dụng.

Đọc tiếp »


Tiết số 04:Các tổ chức cộng sản ở Việt Nam ra đời. Hội nghị thành lập Đảng

Tháng Sáu 17, 2012

Tiết số 04:Các tổ chức cộng sản ở Việt Nam ra đời. Hội nghị thành lập Đảng

Đến năm 1929, phong trào công nhân và phong trào yêu nước Việt Nam đã phát triển mạnh mẽ, đòi hỏi phải có sự lãnh đạo thống nhất của một đảng cách mạng. Yêu cầu khách quan đó tác động vào các tổ chức tiền cộng sản, dẫn đến cuộc đấu tranh nội bộ và sự phân hoá tích cực trong các tổ chức này, hình thành nên các tổ chức cộng sản ở Việt Nam.

Đọc tiếp »


Tiết số 03: Sự phát triển phong trào yêu nước theo khuynh hướng vô sản ở Việt Nam cuối thế kỷ XIX đầu thế kỷ XX

Tháng Sáu 17, 2012

Tiết số 03: Sự phát triển phong trào yêu nước theo khuynh hướng vô sản ở Việt Nam cuối thế kỷ XIX đầu thế kỷ XX

Cuối thế kỷ XIX, mặc dù triều đình phong kiến nhà Nguyễn ký các Hiệp ước Hác-măng (Harmand) năm 1883 và Pa-tơ-nốt (Patenôtre) năm 1884, đầu hàng thực dân Pháp, song phong trào chống thực dân Pháp xâm lược vẫn diễn ra theo những khuynh hướng khác nhau: khuynh hướng phong kiến, khuynh hướng dân chủ tư sản, khuynh hướng vô sản.

Đọc tiếp »


Tiết 2: Nguyễn Ái Quốc tìm đường giải phóng dân tộc

Tháng Sáu 8, 2012

Tiết số 02:  Nguyễn Ái Quốc tìm đường giải phóng dân tộc (Biên soạn: Đỗ Hoàng Ánh   © 123Chiase 2007)

Đọc tiếp »