Thông tin và Chiến lược học tập học phần [Bản mới (5 phần, có chỉnh sửa, bổ sung 2013)]

Tháng Một 10, 2013

Anh tong quan 5 phan TTCLHT - vuinhuhocAnh tong quan 5 phan GTvHDSD TTCLHT - vuinhuhoc  Anh tong quan giao trinh - vuinhuhoc

Điểm số và sự hiểu biết các kiến thức liên quan trong môn học này của bạn sẽ có sự khác biệt! Điểm số cao trong kỳ thi, sự hiểu biết sâu sắc và những kỹ năng tốt là kết quả của sự chuẩn bị kỹ lưỡng. Vì thế, bạn phải sử dụng thời gian học tập, ôn thi một cách có hiệu quả nhất. Bạn cần có một tài liệu dễ hiểu nhất mà trên thực tế có thể giúp bạn hoàn tất việc học tập ôn thi trong khoảng thời gian hợp lý. “Thông tin và chiến lược học tập 2012: học phần ĐLCM của ĐCSVN” (bản mới 2013, 5 phần) được trình bày một cách đầy đủ, rõ ràng, chính xác, phong phú và nó rất dễ sử dụng.

Đọc tiếp »


SO SÁNH ĐƯỜNG LỐI CÔNG NGHIỆP HÓA VIỆT NAM CỦA ĐẢNG TRƯỚC VÀ TRONG ĐỔI MỚI, công nghiệp hóa, hiện đại hóa, trước và sau đổi mới, đường lối, Đảng Cộng sản Việt Nam (lần 1, cũ)

Tháng Sáu 5, 2012
Tiếng Việt: Tốc độ tăng trưởng thu nhập quốc d...

Tiếng Việt: Tốc độ tăng trưởng thu nhập quốc dân thực tế hàng năm (dựa theo giá so sánh 1982) của nền kinh tế và các ngành lớn. Đơn vi: phần trăm. Nguồn số liệu để vẽ hình này là Bảng 7.1 trang 293 trong Trần Văn Thọ chủ biên (2000), Kinh tế Việt nam 1955-2000: Tính toán mới, phân tích mới, Nhà xuất bản Thống kê, Hà Nội. (Photo credit: Wikipedia)

Có bài khác, đầy đủ hơn: SO SÁNH ĐƯỜNG LỐI CÔNG NGHIỆP HÓA VIỆT NAM CỦA ĐẢNG TRƯỚC VÀ TRONG ĐỔI MỚI, công nghiệp hóa, hiện đại hóa, trước và sau đổi mới, đường lối, Đảng Cộng sản Việt Nam

vietnam-ricefiled

vietnam-ricefiled (Photo credit: melaniedornier.photoshelter.com)

SO SÁNH ĐƯỜNG LỐI CÔNG NGHIỆP HÓA VIỆT NAM CỦA ĐẢNG TRƯỚC VÀ TRONG ĐỔI MỚI, công nghiệp hóa, hiện đại hóa, trước và sau đổi mới, đường lối, Đảng Cộng sản Việt Nam

Công nghiệp hóa (CNH) bằng con đường như nào là đúng để đưa Việt Nam có sự phát triển cất cánh, thần kỳ? Làm sao phát huy cao bản lĩnh và trí tuệ Việt Nam trong thời đại mới? Làm sao để một nước anh hùng nhưng còn nghèo như Tổ quốc thân yêu của chúng ta sớm khắc phục tình trạng tụt hậu, trở thành nước anh hùng, giàu mạnh và văn minh, đuổi kịp và sánh vai cùng các nước trung bình, rồi từng bước với các nước tiên tiến trên thế giới, như trước đây đã từ một nước thuộc địa trở thành một trong những nước đi tiên phong trong phong trào giải phóng dân tộc  – đó vẫn còn là những câu hỏi, là thách thức lịch sử với mỗi công dân trách nhiệm tiếp tục giải quyết.

Nhận thức đầy đủ vai trò của CNH với sự hưng thịnh của quốc gia dân tộc, Đảng Cộng sản Việt Nam đã có hơn nửa thế kỷ liên tục (52 năm: 1960-2012) lãnh đạo nhiều triệu dân trên lãnh thổ hàng nghìn km2 thực hiện CNH theo những quan niệm, mô hình và cơ chế rất khác nhau với những thể nghiệm, tìm tòi, rồi điều chỉnh, bổ sung, phát triển để không ngừng hoàn thiện.

Nhìn tổng quan, đường lối CNH của Đảng thời kỳ trước và sau đổi mới có những điểm giống và khác rất rõ rệt.

Bài viết  tiến hành so sánh đường lối CNH của Đảng dựa trên những tiêu chí chính sau: mạch tư duy và quyết tâm chính trị; cách giải quyết mối quan hệ giữa LLSX và QHSX;  cơ chế kinh tế; lực lượng tiến hành, cơ chế phân bổ các nguồn lực, nguồn vốn; chiến lược phát triển; yếu tố thời đại; cách thức kết hợp, đặc điểm sử dụng các yếu tố từ nhiều mô hình…

Bài viết sử dụng nguồn sử liệu chính là Văn kiện Đảng toàn tập cùng các phương pháp phù hợp của Khoa học lịch sử. Một số tài liệu đáng lưu tâm là:  Bản trình bày của Tiểu ban Chiến lược kinh tế – xã hội số 350/TLHN, ngày 14 tháng 8 năm 1990 về Chiến lược phát triển kinh tế – xã hội đến năm 2000 và kế hoạch 5 năm 1991-1995; Bản trình bày của Bộ Chính trị Số 174/TLHN, ngày 30 tháng 7 năm 1994 Về những ý kiến của Trung ương thảo luận các đề án và góp ý vào dự thảo Nghị quyết…

Bài khác, đầy đủ hơn: SO SÁNH ĐƯỜNG LỐI CÔNG NGHIỆP HÓA VIỆT NAM CỦA ĐẢNG TRƯỚC VÀ TRONG ĐỔI MỚI, công nghiệp hóa, hiện đại hóa, trước và sau đổi mới, đường lối, Đảng Cộng sản Việt Nam

Đọc tiếp »


Thông tin và Chiến lược học tập 2012: môn (học phần) Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam

Tháng Năm 11, 2012

Tài liệu “hầu hết những thứ cần được gói trong một” này cung cấp những thông tin cơ bản, hỗ trợ quá trình dạy học lý luận chính trị (học phần Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam).

Tài liệu ra đời với hy vọng sẽ giúp ích người học (tiết kiệm thời gian, nâng cao hiệu quả học tập; có thêm thông tin tham khảo; người đọc có thêm hướng đóng góp phản hồi , cung cấp thông tin , bài viết khoa học hay…. để tài liệu ngày càng chất lượng hơn, hữu ích hơn…), kiến tạo cộng đồng học tập các môn lý luận chính trị vì sự an toàn và quá trình mưu cầu hạnh phúc của mỗi người ngày càng tốt hơn.

Cụ thể, tài liệu có:

– Thông tin có trong giáo trình của Bộ GD-ĐT (2011)

– Thông tin chuyên sâu, đối sánh… vào một số vấn đề, chuyên đề trong mỗi chương, giúp người đọc có thêm thông (ví dụ: so sánh, phân tích, tư liệu.v.v.)

– Thông tin học phần (mục tiêu, nhiệm vụ, phương pháp dạy-học, kế hoạch giảng dạy học tập, nội dung ôn tập thảo luận…)

– Các vấn đề đề tự học, ôn tập, đánh giá, kiểm tra…

– Thông tin giảng viên, chính sách học phần

– Các kỹ năng cơ bản: quản lý thời gian, làm việc nhóm, thảo luận, giải quyết tranh cãi, tác động tích cực tới thầy cô…

– Những bức thư, bài phát biểu nổi tiếng có tác động tích cực tới động lực phấn đấu cũng như con đường để thành công và hạnh phúc

– Phạm vi tài liệu: lưu hành nội bộ.

– …. một số điểm thú vị khác mà mỗi người đọc sẽ tự tìm thấy được (…chia sẻ cùng phát triển nhé….!).

Điểm số và sự hiểu biết các kiến thức liên quan trong môn học này của bạn sẽ có sự khác biệt!

Điểm số cao trong kỳ thi, sự hiểu biết sâu sắc và những kỹ năng tốt là kết quả của sự chuẩn bị kỹ lưỡng. Vì thế, bạn phải sử dụng thời gian học tập, ôn thi một cách có hiệu quả nhất.

Bạn cần có một tài liệu dễ hiểu nhất mà trên thực tế có thể giúp bạn hoàn tất việc học tập ôn thi trong khoảng thời gian hợp lý.

“Thông tin và chiến lược học tập 2012: học phần ĐLCM của ĐCSVN” được trình bày một cách đầy đủ, rõ ràng, chính xác, phong phú và nó rất dễ sử dụng.

Bộ tập hợp điện tử này sẽ cung cấp hầu hết các thông tin cần thiết để giúp bạn học tập tốt, đáp ứng tốt các yêu cầu và mục tiêu môn học cũng như các kỳ đánh giá – kiểm tra theo những hình thức khác nhau (đề mở, đề đóng…).

Chúc các bạn có sức khỏe tốt, thành công và hạnh phúc trong cuộc sống!

Chúc các bạn đem những hiểu biết của mình làm nhiều điều có ích cho bản thân, cho nhiều người khác.

Hướng dẫn sử dụng:

¶ Phần thông tin bổ trợ, hỗ trợ: Các thông tin nền tảng để tiếp thu tốt nội dung học phần và các hiểu biết thêm các vấn đề liên quan; Các kỹ năng mềm, phương pháp học tập ôn thi cần thiết; Những bức thư và bài phát biểu hay, ý nghĩa, có tác dụng tích cực tới việc học tập, phấn đấu, thành công và hạnh phúc.

¶ Phần thông tin nội dung môn học: theo chương trình Bộ GD-ĐT Việt Nam ban hành (2011, cập nhật thêm các vấn đề từ ĐH XI, 2012); Bố cục và trình bày rõ ràng, mạch lạc, trực quan, dễ hiểu; Chú thích thêm các thông tin tham khảo, hữu ích.

¶ Phần Thông tin tham khảo ở mỗi chương: Thông tin mở rộng, đi sâu vào nội dung chương, nội dung môn học, nội dung các vấn đề liên quan, các số liệu thống kê.

J Phần ghi chép, thông tin quan tâm: những ghi chép, lưu tâm cá nhân.

J Năm 2004: Lịch sử ĐCSVN ð Năm 2008: Đường lối cách mạng của ĐCSVN.

(!) Lần thay đổi gần nhất của tài liệu: 30/05/2012 5:49:09 CH

Đọc tiếp »


Tài liệu: Thông tin học phần & Đề cương học phần Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam

Tháng Mười Một 14, 2011

Thông tin học phần

Đề cương học phần

Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam

Đặc điểm học liệu:

  • – Thông tin chi tiết, đầy đủ, dể hiểu về học phần
  • – Các chủ đề chính, nội dung trọng tâm của học phần
  • – Hệ thống các vấn đề ôn tập, thảo luận
  • – Kho / Ngân hàng đề thi, câu hỏi
  • – Tài liệu tham khảo; học liệu (bắt buộc, khuyến cáo, tham khảo)
  • – Tập hợp, sưu tầm toàn văn điện tử các tài liệu tham khảo, các bài báo, các công trình khoa học…

Hy vọng tài liệu sẽ là tấm “bản đồ” môn học tốt cho sinh viên, là tài liệu tham khảo tốt cho các giảng viên!

(xem tiếp “Đọc tiếp” bài viết để tải học liêu về)

Bạn nào cần bản toàn văn PDF/Word/ODF của các các tài liệu liệt kê bên dưới thì email nhé! chúc vui!

https://duongcachmenh.wordpress.com/2011/11/14/tailieu-thongtinhocphan-decuonghocphan-dlcm/

Đọc tiếp »