Bài giảng Harvard, Sổ tay học phần, ĐLCMĐCSVN

Tháng Một 7, 2011

BÀI GIẢNG CỦA ĐẠI HỌC HARVARD (tiếng Việt)

HỌC PHẦN ĐƯỜNG LỐI CÁCH MẠNG CỦA ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

DVD dung lượng: 4,34Gb

  • BÀI GIẢNG ĐIỆN TỬ
  • BÀI TRÌNH CHIẾU
  • SỔ GHI CHÉP TRÌNH CHIẾU
  • SỔ TAY HỌC PHẦN
  • TƯ LIỆU PHIM/ẢNH DẠY/HỌC
  • WEBSITE QUẢN LÝ DẠY/HỌC
  • BÀI GIẢNG HARVARD

Đọc tiếp »