Tài liệu học tập & nhóm thảo luận 2017

Tháng Hai 7, 2017

start-your-business

Địa chỉ: https://web.facebook.com/groups/1572600959729451/


Địa chỉ tải tài liệu liên quan tới đường lối cách mạng, lịch sử cách mạng Việt Nam (25-Sep-2013)

Tháng Chín 25, 2013
https://duongcachmenh.wordpress.com

Đường lối cách mạng Việt nam

Hiện nay trên trang có các tài liệu phục vụ việc nghiên cứu, giảng dạy, học tập, trả bài liên quan tới đường lối cách mạng, lịch sử cách mạng Việt Nam, với chủ thể trung tâm là Đảng Cộng sản Việt Nam, bao gồm:

+ 5 học liệu trình độ từ cơ bản đến nâng cao, bản chỉnh sửa 2013

+ Thông tin và chiến lược học tập 2012: ĐLCM

+ Bộ tất cả trong một: dung lượng khoản 1 đĩa DVD DLCM2011(V6) (FULL)

+ Giáo trình điện tử + Bài trình chiếu etc  chạy bằng PowerPoint hoặc Impress / Moodle.

+ Và các tài liệu lưu ý tạo động lực, đáng suy nghĩ cho học viên và người đọc khác.

Bạn nào có nhu cầu tham khảo, truy cập địa chỉ biểu mẫu sau:

Sau khi nhận được thông tin chính xác đã phản hồi, DCM sẽ chuyển tới bạn nhu liệu phù hợp!

Trân trọng!

3-duong-cach-mang


Ý NGHĨA CỦA ĐƯỜNG LỐI KHÁNG CHIẾN CHỐNG THỰC DÂN PHÁP XÂM LƯỢC

Tháng Sáu 5, 2012
Bản đồ mô tả cuộc khánh chiến chống quân Nguyê...

Bản đồ mô tả cuộc khánh chiến chống quân Nguyên lần 3 của nhà Trần, Việt Nam. Hình chụp tại đền Trần – Nam Định – Việt Nam (Photo credit: Wikipedia)

– Đường lối kháng chiến của Đảng là sự kế thừa, nâng lên tầm cao mới tư tưởng quân sự truyền thống của cha ông ta, là sự vận dụng luận chiến tranh cách mạng của chủ nghĩa Mác-Lênin và kinh nghiệm quân sự một số nước anh em vào điều kiện Việt Nam.

– Đường lối kháng chiến của Đảng thể hiện tư tưởng kết hợp độc lập dân tộc và CNXH trong điều kiện chiến tranh cách mạng bảo vệ Tổ quốc. Đó là đường lối chiến tranh nhân dân, kháng chiến toàn dân, toàn diện, lâu dài, tự lực cánh sinh là chính.

– Đường lối kháng chiến của Đảng là đường lối đấu tranh nhân dân, toàn dân đánh giặc, tập trung vào nhiệm vụ chống đế quốc, giải phóng dân tộc. Nhiệm vụ cách mạng ruộng đất, chống phong kiến được tiến hành từng bước, kết hợp và phục vụ cho nhiệm vụ chống đế quốc. Đường lối đó là đúng đắn, sáng tạo.

– Đường lối kháng chiến lâu dài, toàn diện toàn dân là niềm tin, động lực, sức mạnh cho toàn dân Việt Nam chiến đấu và chiến thắng trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và can thiệp Mỹ.

– Thắng lợi của cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp chứng minh sự tài tình của việc hoạch định đường lối, cũng như tổ chức chỉ đạo kháng chiến của Đảng. Với chiến thắng Điện Biên Phủ – kháng chiến chống thực dân Pháp kết thúc thắng lợi cho thấy Đảng đạt tầm cao tư tưởng và trí tuệ Việt Nam, cũng như thời đại.

– Tuy nhiên, do chưa có thực tiễn chỉ đạo kháng chiến nên cũng có những điểm hạn chế, còn nhiều biểu hiện của sự rập khuôn theo lý luận quân sự nước ngoài như lý luận kháng chiến ba giai đoạn (phòng ngự, cầm cự, tổng phản công). Những hạn chế ấy được dần nhận thức qua thực tiễn của cuộc kháng chiến và từng bước bổ sung đường lối kháng chiến, phát triển một cách khoa học nghệ thuật chiến tranh nhân dân.


Thông tin và Chiến lược học tập 2012: môn (học phần) Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam

Tháng Năm 11, 2012

Tài liệu “hầu hết những thứ cần được gói trong một” này cung cấp những thông tin cơ bản, hỗ trợ quá trình dạy học lý luận chính trị (học phần Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam).

Tài liệu ra đời với hy vọng sẽ giúp ích người học (tiết kiệm thời gian, nâng cao hiệu quả học tập; có thêm thông tin tham khảo; người đọc có thêm hướng đóng góp phản hồi , cung cấp thông tin , bài viết khoa học hay…. để tài liệu ngày càng chất lượng hơn, hữu ích hơn…), kiến tạo cộng đồng học tập các môn lý luận chính trị vì sự an toàn và quá trình mưu cầu hạnh phúc của mỗi người ngày càng tốt hơn.

Cụ thể, tài liệu có:

– Thông tin có trong giáo trình của Bộ GD-ĐT (2011)

– Thông tin chuyên sâu, đối sánh… vào một số vấn đề, chuyên đề trong mỗi chương, giúp người đọc có thêm thông (ví dụ: so sánh, phân tích, tư liệu.v.v.)

– Thông tin học phần (mục tiêu, nhiệm vụ, phương pháp dạy-học, kế hoạch giảng dạy học tập, nội dung ôn tập thảo luận…)

– Các vấn đề đề tự học, ôn tập, đánh giá, kiểm tra…

– Thông tin giảng viên, chính sách học phần

– Các kỹ năng cơ bản: quản lý thời gian, làm việc nhóm, thảo luận, giải quyết tranh cãi, tác động tích cực tới thầy cô…

– Những bức thư, bài phát biểu nổi tiếng có tác động tích cực tới động lực phấn đấu cũng như con đường để thành công và hạnh phúc

– Phạm vi tài liệu: lưu hành nội bộ.

– …. một số điểm thú vị khác mà mỗi người đọc sẽ tự tìm thấy được (…chia sẻ cùng phát triển nhé….!).

Điểm số và sự hiểu biết các kiến thức liên quan trong môn học này của bạn sẽ có sự khác biệt!

Điểm số cao trong kỳ thi, sự hiểu biết sâu sắc và những kỹ năng tốt là kết quả của sự chuẩn bị kỹ lưỡng. Vì thế, bạn phải sử dụng thời gian học tập, ôn thi một cách có hiệu quả nhất.

Bạn cần có một tài liệu dễ hiểu nhất mà trên thực tế có thể giúp bạn hoàn tất việc học tập ôn thi trong khoảng thời gian hợp lý.

“Thông tin và chiến lược học tập 2012: học phần ĐLCM của ĐCSVN” được trình bày một cách đầy đủ, rõ ràng, chính xác, phong phú và nó rất dễ sử dụng.

Bộ tập hợp điện tử này sẽ cung cấp hầu hết các thông tin cần thiết để giúp bạn học tập tốt, đáp ứng tốt các yêu cầu và mục tiêu môn học cũng như các kỳ đánh giá – kiểm tra theo những hình thức khác nhau (đề mở, đề đóng…).

Chúc các bạn có sức khỏe tốt, thành công và hạnh phúc trong cuộc sống!

Chúc các bạn đem những hiểu biết của mình làm nhiều điều có ích cho bản thân, cho nhiều người khác.

Hướng dẫn sử dụng:

¶ Phần thông tin bổ trợ, hỗ trợ: Các thông tin nền tảng để tiếp thu tốt nội dung học phần và các hiểu biết thêm các vấn đề liên quan; Các kỹ năng mềm, phương pháp học tập ôn thi cần thiết; Những bức thư và bài phát biểu hay, ý nghĩa, có tác dụng tích cực tới việc học tập, phấn đấu, thành công và hạnh phúc.

¶ Phần thông tin nội dung môn học: theo chương trình Bộ GD-ĐT Việt Nam ban hành (2011, cập nhật thêm các vấn đề từ ĐH XI, 2012); Bố cục và trình bày rõ ràng, mạch lạc, trực quan, dễ hiểu; Chú thích thêm các thông tin tham khảo, hữu ích.

¶ Phần Thông tin tham khảo ở mỗi chương: Thông tin mở rộng, đi sâu vào nội dung chương, nội dung môn học, nội dung các vấn đề liên quan, các số liệu thống kê.

J Phần ghi chép, thông tin quan tâm: những ghi chép, lưu tâm cá nhân.

J Năm 2004: Lịch sử ĐCSVN ð Năm 2008: Đường lối cách mạng của ĐCSVN.

(!) Lần thay đổi gần nhất của tài liệu: 30/05/2012 5:49:09 CH

Đọc tiếp »


Tài liệu tham khảo: Hỏi đáp học phần ĐLCMCĐCSVN

Tháng Mười Một 25, 2011

Tài liệu Hỏi đáp học phần Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam do Bùi Kim Đỉnh, Phùng Thị Hiển, Vũ Ngọc Lương biên soạn. Tài liệu dùng để tham khảo.

Đọc tiếp »


Tài liệu: Thông tin học phần & Đề cương học phần Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam

Tháng Mười Một 14, 2011

Thông tin học phần

Đề cương học phần

Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam

Đặc điểm học liệu:

  • – Thông tin chi tiết, đầy đủ, dể hiểu về học phần
  • – Các chủ đề chính, nội dung trọng tâm của học phần
  • – Hệ thống các vấn đề ôn tập, thảo luận
  • – Kho / Ngân hàng đề thi, câu hỏi
  • – Tài liệu tham khảo; học liệu (bắt buộc, khuyến cáo, tham khảo)
  • – Tập hợp, sưu tầm toàn văn điện tử các tài liệu tham khảo, các bài báo, các công trình khoa học…

Hy vọng tài liệu sẽ là tấm “bản đồ” môn học tốt cho sinh viên, là tài liệu tham khảo tốt cho các giảng viên!

(xem tiếp “Đọc tiếp” bài viết để tải học liêu về)

Bạn nào cần bản toàn văn PDF/Word/ODF của các các tài liệu liệt kê bên dưới thì email nhé! chúc vui!

https://duongcachmenh.wordpress.com/2011/11/14/tailieu-thongtinhocphan-decuonghocphan-dlcm/

Đọc tiếp »


Giáo trình Kết hợp (TL học tập & giảng dạy…) môn Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam (Bản FULL 3)

Tháng Mười 2, 2011

Giáo trình kết hợp môn Đường lối Cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam là giáo trình được biên tập và thiết kế một cách khoa học, công phu. Giáo trình này giúp người dùng nhanh chóng nắm bắt các nội dung, kích thích tư duy, khả năng phản biện… Giáo trình giúp người học dễ dàng và hứng thú hơn khi tiếp cập các vấn đề. Giáo trình kết hợp đã xóa tan phần nào sự khó gần, chi chít chữ nghĩa với ngôn từ trừu tượng từ trước tới nay của các giáo trình lý luận chính trị. Chúc anh chị em học tốt, có chuyển biến về tư duy, tư tưởng để có những hành động tích cực cho Việt Nam hùng cường.

Đọc tiếp »