Ý NGHĨA CỦA ĐƯỜNG LỐI KHÁNG CHIẾN CHỐNG MỸ

Ý NGHĨA CỦA ĐƯỜNG LỐI KHÁNG CHIẾN CHỐNG MỸ

– Lịch sử đã chứng minh rằng, đường lối chống Mỹ, cứu nước đã phản ánh đúng quy luật vận động của cách mạng ở từng miền và chung của cả nước giai đoạn cách mạng 1954-1975.

– Đường lối đã thể hiện tinh thần độc lập, tự chủ của Đảng trong việc tìm ra lời giải cho một tình huống khó khăn, đối đầu với đế quốc đầu sỏ có tiềm năng kinh tế, quân sự vô cùng to lớn, tìm ra đáp số đúng cho một thực tế chưa có tiền lệ trong lịch sử.

– Đường lối thể hiện quyết tâm đánh Mỹ và thắng Mỹ, tinh thần cách mạng tiến công, sự kiên trì mục tiêu giải phóng miền Nam, thống nhất Tổ quốc, phản ánh ý chí, nguyện vọng chung của toàn Đảng, toàn quân và toàn dân.

– Đường lối là kết quả của sự vận dụng học thuyết Mác- Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh về quan hệ giữa đấu tranh cách mạng và bảo vệ hoà bình, thể hiện nhất quán tư tưởng độc lập dân tộc gắn liền với CNXH, phù hợp với lợi ích của dân tộc, nhân loại và xu thế của thời đại, từ đó huy động và kết hợp được sức mạnh của hậu phương và tiền tuyến, sức mạnh dân tộc với sức mạnh thời đại, tranh thủ được sự đồng tình giúp đỡ của cả Liên Xô và Trung Quốc, tạo ra được sức mạnh tổng hợp để dân tộc ta đủ sức đánh thắng đế quốc Mỹ xâm lược, giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước.

– Đường lối chiến lược chung cho cả nước và đường lối cách mạng ở mỗi miền là cơ sở để Đảng chỉ đạo quân dân ta phấn đấu giành được những thành tựu to lớn trong xây dựng CNXH ở miền Bắc và đấu tranh thắng lợi chống các chiến lược chiến tranh của đế quốc Mỹ và tay sai ở miền Nam.

– Đây là đường lối chiến tranh nhân dân, toàn dân, toàn diện, lâu dài, dựa vào sức mình là chính được phát triển trong hoàn cảnh mới, tạo nên sức mạnh mới để dân tộc ta đủ sức thắng đánh thắng giặc Mỹ xâm lược.

– Thắng lợi vĩ đại của cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước là một minh chứng hùng hồn cho sự đúng đắn, sáng tạo của đường lối kháng chiến chống Mỹ mà Đảng đề ra. Nó đồng thời cho thấy, đường lối ấy đã đạt tầm cao trí tuệ nhân loại và thời đại, là một đóng góp đáng kể vào kho tàng lý luận quân sự thế giới.

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: