Bài giảng Harvard, Sổ tay học phần, ĐLCMĐCSVN

BÀI GIẢNG CỦA ĐẠI HỌC HARVARD (tiếng Việt)

HỌC PHẦN ĐƯỜNG LỐI CÁCH MẠNG CỦA ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

DVD dung lượng: 4,34Gb

 • BÀI GIẢNG ĐIỆN TỬ
 • BÀI TRÌNH CHIẾU
 • SỔ GHI CHÉP TRÌNH CHIẾU
 • SỔ TAY HỌC PHẦN
 • TƯ LIỆU PHIM/ẢNH DẠY/HỌC
 • WEBSITE QUẢN LÝ DẠY/HỌC
 • BÀI GIẢNG HARVARD

Xem CHI TIẾT và ĐỊA CHỈ TẢI VỀ tại liên kết dưới đây:

Harvard & ĐLCM


THƯ NGỎ

Kính gửi người sử dụng!
“ĐƯỜNG CÁCH MỆNH” đã biên soạn, phát triển và sưu tập các nhu liệu liên quan tới việc giảng dạy, học tập, vận dụng các nội dung trong học phần Đường lối cách mạng của Đảng cộng sản Việt Nam và giới thiệu loạt bài giảng hay của Harvard.

Nhu liệu trong này gồm:
    Bài giảng điện tử (website độc lập & bài giảng điện tử tích hợp với hệ thống học tập điện tử – elearning)
    Bài trình chiếu (đôi khi chúng ta cũng gọi là bài giảng điện tử) cho 8 chương của học phần được định dạng pdf & ppsx.
    Sổ ghi chép theo bài trình chiếu
    Sổ tay học phần
    Tư liệu giảng dạy – học tập (phim, âm thanh  và tranh ảnh)
    Website quản lý học tập – giảng dạy học phần
    Bài giảng nên học tập từ đại học Harvard

“ĐƯỜNG CÁCH MỆNH” mong muốn những nhu liệu này tới được người sử dụng nhằm chia sẻ và cùng nhau phát triển ra những phiên bản tiếp theo với chất lượng cao hơn, đúng đắn hơn, đáp ứng nhu cầu phát triển, tiến bộ xã hội.

Trong quá trình thực hiện, “VUI NHƯ HỌC & ĐƯỜNG CÁCH MỆNH” đã kế thừa các kết quả của những người đi trước và nhận được sự góp ý của nhiều tập thể và cá nhân các nhà khoa học, cũng như một số giảng viên của các trường đại học, cao đẳng trong cả nước. Tuy nhiên, do những hạn chế khách quan và chủ quan nên vẫn còn những nội dung cần tiếp tục được bổ sung và sửa đổi, chúng tôi rất mong nhận được nhiều góp ý, phê bình để lần giới thiệu tiếp theo được hoàn chỉnh hơn.

Kính chúc sức khỏe, hạnh phúc và phát triển!

LỜI GIỚI THIỆU

Công nghệ thông tin là công cụ đắc lực, là động lực to lớn hỗ trợ đổi mới phương pháp giảng dạy, học tập và đổi mới quản lý giáo dục nhằm góp phần phần nâng cao hiệu quả, chất lượng giáo dục.

Nhiều kết quả nghiên cứu của của các nhà khoa học giáo dục trong nước và thế giới, nhất là ở những quốc gia có lĩnh vực công nghệ thông tin phát triển như Hoa Kỳ, Anh,… đã khai thác việc ứng dụng và phát triển công nghệ thông tin và truyền thông ở nhiều khía cạnh khác nhau của học tập điện tử, giáo dục – đào tạo từ xa… và đưa ra những sản phẩm thực tế phục vụ đào tạo, tiêu biểu như hệ thống hỗ trợ đào tạo nội dung khóa Justice của Đại học  Harvard thì có trang “Justice with Michael Sandel” (http://justiceharvard.org), hệ thống tương tác đào tạo tiếng Anh trực tuyến của Azar (Azar Interactive – http://azari.epic.pearsoncmg.com), ngoài ra còn có các trang trực tuyến cung cấp học liệu của MIT (http://www.mit.edu), Multimedia @ HLS (http://www.law.harvard.edu).v.v.. Tuy vậy, tính hiệu quả giáo dục của công nghệ thông tin – truyền thông phụ thuộc vào việc chúng được sử dụng như thế nào và với mục đích gì. Và giống như bất cứ một công cụ học tập nào hay một hình thức giáo dục nào khác, công nghệ thông tin – truyền thông không hiệu quả với tất cả mọi người, mọi nơi theo cùng một cách. Do vậy, mặc dù những sản phẩm này được xây dựng công phu, khoa học, phục vụ đắc lực cho đào tạo nhưng lại gắn chặt và thường chỉ phù hợp với chương trình, trình độ đào tạo của các cơ sở nói trên.

Bộ Giáo dục và đào tạo nước ta ngày càng quan tâm và có những chỉ thị cụ thể về việc ứng dụng và phát triển công nghệ thông tin trong giáo dục (Chỉ thị 56/2008/CT-BGDĐT về nhiệm vụ trọng tâm của giáo dục đại học năm học 2008 – 2009; Chỉ thị 55/2008/CT- BGDĐT về tăng cường giảng dạy, đào tạo và ứng dụng công nghệ thông tin trong ngành giáo dục giai đoạn 2008-2012.v.v).

Giảng dạy, học tập tốt bộ môn khoa học chính trị trong các hệ thống trường đại học, cao đẳng là hết sức cần thiết, quan trọng, để cung cấp cho sinh viên những kiến thức cơ bản về lý luận chính trị, xây dựng cho sinh viên thế giới quan, nhân sinh quan khoa học, cách mạng và lý tưởng sống cao đẹp. Trong thời gian vừa qua, việc giảng dạy, học tập các môn khoa học Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh trong các trường đai học đã đạt được những kết quả nhất định, nhưng vẫn còn nhiều hạn chế, yếu kém (như về nội dung giáo trình, phương pháp giảng dạy, tư liệu giảng dạy và học tập…), đòi hỏi phải đổi mới mạnh mẽ, toàn diện để đáp ứng yêu cầu của sự nghiệp đổi mới, phát triển đất nước trong thời kỳ mới.

Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam là một môn học mới theo chương trình các môn lý luận chính trị bậc đại học, cao đẳng ban hành trong thời gian gần đây. Các tài liệu hỗ trợ quá trình học tập và giảng dạy còn rất hạn chế, nhất là các tài liệu tương tác đa phương tiện – tài liệu giúp người học tiếp cận trực quan, tích cực, sâu sắc các nội dung bài học.

Nhằm  nâng cao hiệu quả của hoạt động giảng dạy và học tập môn Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam, “ĐƯỜNG CÁCH MỆNH”  đã xây dựng kế hoạch giảng dạy, bài giảng điện tử và website quản lý học tập học phần theo hướng khai thác triệt để điểm mạnh phương pháp sư phạm tương tác, tương tác đa phương tiện, lợi ích to lớn của công nghệ thông tin – truyền thông . Bài giảng điện tử học phần Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam và hệ thống website quản lý học tập sẽ không chỉ hỗ trợ giảng viên mà còn giúp người học tự học tốt ở mọi lúc, mọi nơi; bài giảng có thể chứa bài trình chiếu, ngoài ra còn tích hợp đa phương tiện như lời giảng, video, hình ảnh,  phần mềm mô phỏng, phấn điện tử … Bên cạnh đó, kết quả này còn có dùng để tham khảo trong việc xây dựng hệ thống hỗ trợ giảng dạy, học tập không tập trung qua hệ thống mạng nội bộ hoặc mạng toàn cầu, đặc biệt với các cơ sở giảng dạy bằng  phương pháp tích cực.

MỘT SỐ ĐIỂM NỔI BẬT

– Tạo ra hệ thống hỗ trợ việc giảng dạy, học tập, nghiên cứu, tập hợp, sưu tầm nguồn tư liệu về đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam.
– Giáo trình học phần cơ bản và chi tiết: phục vụ cho các nhu cầu học tập/giảng dạy khác nhau của học viên/giảng viên
– Giáo trình điện tử: tuân theo chuẩn bài giảng điện tử quốc tế SCORM/IMS, gồm các nhu liệu điện tử khác nhau (kế hoạch giảng dạy, trình chiếu, sổ ghi chép điện tử, sổ tay học phần, các thành phần tương tác hỗ trợ thảo luận…) tạo ra những điều kiện tốt cho người học tăng hiệu quả hoạt động tự nghiên cứu, học tập, đồng  thời hỗ trợ quá trình giảng dạy của giảng viên. Bài giảng điện tử này được xuất bản thành website hoạt động độc lập hoặc dạng tích hợp vào hệ thống quản lý học tập học phần Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam.
– Website quản lý học tập học phần Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam: cung cấp môi trường cho dạy và học trực tuyến; cho phép người học học và người dạy hoàn thành khóa học theo tốc độ phù hợp. Website cung cấp nhiều chức năng: bài học, tài liệu, diễn đàn, phòng họp trực tuyến, kiểm tra – đánh giá, thăm dò…
– Tệp trình chiếu: 382 mục trình chiếu (slide) cung cấp cho các giảng viên và học viên tài liệu hỗ trợ quả trình học tập và giảng dạy. Các mục trình chiếu này hoạt động tốt với Microsoft Office từ 2007 trở lên (riêng với Office 2003 cần phải cài thêm gói bổ sung do Microsoft phát hành thì mới đọc được) và phần mềm văn phòng mã nguồn mở OpenOffice.org. Các tệp trình chiếu được thiết kế với giao diện đồ họa phù hợp, bám sát nội dung môn học, tình huống giảng dạy. Ngoài ra còn có hệ thống ghi chú, bổ trợ nội dung cho từng mục trình chiếu đó.
– Sổ ghi chú theo mục trình chiếu: Các mục trình chiếu (slide) được thu nhỏ và thiết kế phần cho giảng viên/học viên ghi chép, ghi chú… các vấn đề liên quan.
– Sổ tay học phần: cung cấp cho học viên các thông tin cần thiết về học phần đang học (mục tiêu, yêu cầu, phương pháp học tập và giảng dạy, các kỹ năng mềm cần thiết để tham gia các tiết lý thuyết hay thảo luận…)
– Tư liệu đa phương tiện: flash, các trích đoạn phim, âm thanh và tranh ảnh
– Bài giảng của Đại học Harvard: 01 tệp phim khái quát và 01 bài đầu tiên. Chúng ta có thể tìm hiểu để hiểu biết thêm và nhất là để tham khảo phương pháp giảng dạy-học tập các môn triết học, triết học chính trị, luật, lịch sử…

Học triết ở Harvard thật thú vị và bổ ích!

Nội dung đĩa DVD đi kèm

Xem ngay hai tệp tin Mucluc.htm và Mucluc2_Gthieu.html để biết cách sử dụng các tài liệu và có được các thông tin cần thiết
0-HARVARD: Bài giảng của Đại học Harvard. Chúng ta có thể tìm hiểu để hiểu biết thêm và nhất là để tham khảo phương pháp giảng dạy-học tập các môn triết học, triết học chính trị, luật, lịch sử… Học triết ở Harvard thật thú vị và bổ ích!
1-Web_dlcm : Giáo trình điện tử, chạy bằng tệp index.htm trong thư mục này.
2-Giaotrinh_coban: Giáo trình cơ bản, gồm những đề mục và nội dung chính.
2-Giaotrinh_tomtat: Giáo trình tóm tắt giúp nắm bắt nhanh nội dung học phần.
3-GTDT-PDF: Tệp trình chiếu lưu dưới dạng PDF
3-GTDT-PPS: Tệp trình chiếu lưu dưới dạng của PowerPoint chạy trực tiếp.
3-GTDT-Trinhchieu-Daydu: Các tệp trình chiếu đầy đủ, có thể chỉnh sửa. Sử dụng được với Office 2003, 2007, 2010 và OpenOffice.Org
3-GTDT-Trinhchieu-Demuc: Các tệp trình chiếu đề mục các chương, có thể chính sửa. Sử dụng được với Office 2003, 2007, 2010 và OpenOffice.Org
4-SotayHocphan: Sổ tay học phần (thông tin học phần, kỹ năng mềm…)
5-Ghichep-GTDT: Sổ ghi chép theo nội dung trình chiếu.
6-TulieuAnh: Tư liệu tranh ảnh.
6-TulieuPhim: Tư liệu trích đoạn phim, âm thanh.
x-Phanmem: Các phần mềm cơ bản nhất, miễn phí để có thể sử dụng được các nhu liệu có trong đĩa.
 Người sử dụng nào có nhu cầu sử dụng các tệp gốc để chỉnh sửa, phát triển, thêm bớt có thể liên lạc với Đặng Thanh Long  theo email: duongcachmenh2010@yahoo.com và sđt là 09.15.93.15.25. Chúng tôi rất hạnh phúc khi bạn mạnh khỏe, vui vẻ và thành đạt!

VÍ DỤ XEM TRƯỚC MỘT SỐ NHU LIỆU

xem tại đây:

http://www.scribd.com/users/ttvhcs/document_collections

Bài giảng điện tử – Bài trình chiếu – Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam

Sổ ghi chép bài trình chiếu môn Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam

Sổ tay học phần

Giáo trình (tóm tắt) đường lối cách mạng của đảng cộng sản việt nam

Giáo trình (cơ bản) đường lối cách mạng của đảng cộng sản việt nam

Grammar – Tự học tốt tiếng Anh

Xem CHI TIẾT và ĐỊA CHỈ TẢI VỀ tại liên kết dưới đây:

Harvard & ĐLCM

Lưu ý: Xem bản đầy đủ phiên bản mới DLCM2011V5 và tải các tài liệu khác môn ĐLCM tại đây: DLCM2011V5. Nếu bạn muốn tham khảo bản cũ (DLCM2011V4) thì tải về tại đây: DLCM2011V4. Nếu bạn muốn có thư viện đa phương tiện (Phim, ảnh) và những nhu liệu bản đầu tiên thì tải về bản V1 năm 2010 tại đây: ĐLCM2010V1 ĐLCM và Bài giảng Harvard.

Thân ái!

ĐƯỜNG CÁCH MỆNH!

11 Responses to Bài giảng Harvard, Sổ tay học phần, ĐLCMĐCSVN

 1. letuyenhp nói:

  em chào thầy
  thưa thầy em có đọc bài giới thiệu về ” Đường cách mệnh”. Em cũng đang tìm hiểu về soạn bài giảng theo chuẩn e_learning nhưng chưa hiểu rõ về cấu trúc và các bước làm như thế nào, em đã tìm hiểu trên mạng nhưng chưa tìm được thông tin cụ thể. em muốn được gặp thầy và mong thầy giúp đỡ.
  em cảm ơn thầy .

 2. […] Bài giảng Harvard, Sổ tay học phần, ĐLCMĐCSVN (duongcachmenh.wordpress.com) […]

 3. […] Bài giảng Harvard, Sổ tay học phần, ĐLCMĐCSVN (duongcachmenh.wordpress.com) 0.000000 0.000000 Share this:TwitterFacebookLike this:LikeBe the first to like this post. Categories: Giáo trình, Tư tưởng Hồ Chí Minh Thẻ:Asia, Da Nang, Giáo trình Tư tưởng Hồ Chí Minh, Giáo trình Tư tưởng Hồ Chí Minh (Bộ GD-ĐT), Hanoi, Ho Chi Minh, Ho Chi Minh City, Việt Nam, Vietnam, Vietnamese đồng Phản hồi (0) Trackbacks (0) Để lại phản hồi Trackback […]

 4. […] Bài giảng Harvard, Sổ tay học phần, ĐLCMĐCSVN (duongcachmenh.wordpress.com) 0.000000 0.000000 Share this:TwitterFacebookLike this:LikeBe the first to like this post. Categories: Giáo trình, Sổ tay học phần, Tư tưởng Hồ Chí Minh Thẻ:Asia, Da Nang, Giáo trình Tư tưởng Hồ Chí Minh, Giáo trình Tư tưởng Hồ Chí Minh (Bộ GD-ĐT), Hay, Provinces, Sổ tay và đề cương học phần Tư tưởng Hồ Chí Minh, Trongs, Tư tưởng Hồ Chí Minh, Vietnam, Vietnamese language, Vietnamese people Phản hồi (0) Trackbacks (0) Để lại phản hồi Trackback […]

 5. […] Bài giảng Harvard, Sổ tay học phần, ĐLCMĐCSVN (duongcachmenh.wordpress.com) 0.000000 0.000000 Rate this: Share this:FacebookTwitterDiggEmailPrintLike this:LikeBe the first to like this post. […]

 6. […] ảnh) và những nhu liệu bản đầu tiên thì tải về bản V1 năm 2010 tại đây: ĐLCM2010V1 ĐLCM và Bài giảng […]

 7. […] Bài giảng Harvard, Sổ tay học phần, ĐLCMĐCSVN […]

 8. Bùi Thị Phương Thúy nói:

  ???

 9. […] ảnh) và những nhu liệu bản đầu tiên thì tải về bản V1 năm 2010 tại đây: ĐLCM2010V1 ĐLCM và Bài giảng […]

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: